top

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

§ 1 Dispoziții generale

 1. Prezenta Politică explică principiile de colectare și utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare RGPD - Regulamentul General de Protecţie a Datelor) textul RGPD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Operator al datelor cu caracter personal

  Snap Outdoor Sp. z o.o cu sediul în Gliwice 44-141 ul. Bojkowska 92c, care administrează magazinul online 8a.ro la adresa https://www.8a.ro

 3. Responsabilul cu protecţia datelor

  Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin trimiterea unei scrisori la adresa menționată, cu mențiunea „către responsabilul cu protecția datelor”, sau prin e-mail la adresa [email protected].

  Puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor.

§ 2 Drepturile aplicabile

 1. Posibilitatea de exercitare a drepturilor, și anume dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor - depinde de temeiurile juridice pe care se bazează prelucrarea specifică, precum și de scopul și modul de prelucrare a datelor în limitele definite în conformitate cu articolul 15-22 RGPD https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Operatorul de date nu este obligat să îşi exercite drepturile, în orice caz şi în aceeaşi măsură. O cerere de exercitare a dreptului poate fi trimisă la: [email protected].

 2. Furnizarea unui răspuns la o cerere de informații este documentată pentru o perioadă de 3 ani, pentru a documenta îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Această perioadă începe în momentul în care vi se dă un răspuns final.

 3. În cazul în care prelucrarea este efectuată pe baza art. 6 alin. 1, lit. a) sau a art. 9 alin. 2, lit. a) a consimțământului, aveţi dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia;

 4. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din statul membru de reședință, de la locul de muncă sau de la locul presupusei încălcări.

  Autoritatea de supraveghere din Polonia:
  Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (PUODO)
  Adresa: Stawki 2, 00-193 Varșovia
  Telefon: 22 860 70 86

  Autoritățile altor state:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ 3 Protecția datelor cu caracter personal

 1. Snap Outdoor Sp. z o.o. din Gliwice aplică măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura protecţia prelucrării datelor cu caracter personal corespunzătoare riscurilor și categoriilor de date şi, în special, asigură securitatea datelor cu caracter personal.

 2. Numai persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal și obligate să păstreze confidențialitatea acestor date au acces la acestea. Toate entitățile cărora li se încredinţează prelucrarea datelor cu caracter personal pe bază contractuală sunt obligate să le protejeze prin aplicarea unor măsuri de securitate adecvate și vor fi obligate să nu transmită datele dvs. fără consimțământul și cunoștința noastră.

 3. Snap Outdoor Sp. z o.o. depune toate eforturile pentru a se asigura că toate măsurile fizice, tehnice și organizatorice sunt puse în aplicare pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau intenţionate, pierderii accidentale, modificării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat, în conformitate cu legislația aplicabilă.

§ 4 Clauze de informare pentru colectarea datelor cu caracter personal

 1. Procesarea comenzilor

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1, lit. b), c) - executarea și decontarea contractului, emiterea facturilor, prelucrarea reclamațiilor și al art. 6 alin. 1) lit. f) din RGPD interesul juridic de a colecta și de a proteja creanţele.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor.

  3. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal
   Datele vor fi prelucrate pe durata contractului referitor la tranzacție, până la soluționare și pe durata termenului de prescripție a creanțelor, dacă prelucrarea acestor date este necesară pentru stabilirea sau recuperarea creanțelor sau pentru apărarea împotriva unor astfel de creanțe.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este obligatorie prin lege; în alte cazuri, aceasta este voluntară; refuzul de a furniza datele va duce la imposibilitatea de procesare a comenzii. Furnizarea de date este o condiție legală.

   

 2. Înregistrarea clienților

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul înregistrării clienților în temeiul art. 6 alin. 1), lit. a) și b) din RGPD.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor

  3. Perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la solicitarea de ștergere a contului clientului, în cazul inactivității contului în termen de 3 ani de la ultima activitate.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Înregistrarea și furnizarea de date cu caracter personal sunt voluntare; cu toate acestea, refuzul de a furniza date atrage după sine imposibilitatea înregistrării.

   

 3. Exprimarea unei opinii

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul exprimării unei opinii cu privire la executarea comenzii în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a) din RGPD.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor

  3. Perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la solicitarea de ștergere a contului clientului, în cazul inactivității contului în termen de 3 ani de la ultima activitate.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este voluntară, refuzul de a furniza date atrage după sine imposibilitatea de a emite o opinie.

   

 4. Participarea la concursuri

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate ca parte a participării la concurs în temeiul art. 6 alin. 1, lit. a) din RGPD și al art. 6 alin. 1, lit. c) din RGPD.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate până la finalizarea concursului, cu respectarea termenelor de arhivare impuse de regulamente separate.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este voluntară, refuzul de a furniza date atrage după sine imposibilitatea de a participa la concurs.

   

 5. Trimiterea de newslettere

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor:
   Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1, lit. a) din RGPD în scopul realizării serviciului de newsletter solicitat, furnizat în format electronic pe baza consimțământului dat.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor.

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Operatorul va prelucra datele cu caracter personal până când abonatul anulează serviciul de Newsletter.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este voluntară, refuzul de a furniza date atrage după sine imposibilitatea de a primi newsletterul.

   

 6. Memento coș abandonat

   

  1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării:

   • art. 6 alin. 1(b) din RGPD - prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, în cazul în care motivul pentru care nu s-a finalizat achiziția a fost reprezentat de dificultăți tehnice, cum ar fi o eroare de sistem sau o eroare de plată
   • art. 6 alin. 1(f) din RGPD - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță în ceea ce privește furnizarea de asistență pentru finalizarea unei achiziții sau asistență în luarea deciziilor pe baza furnizării informațiilor necesare.

   VÎn domeniul de mai sus, se utilizează o adresă de e-mail obținută din baza de date a newsletter-ului.

    

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatari de date.

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Administratorul va prelucra datele cu caracter personal până când abonatul nu anulează serviciul de Newsletter.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, dreptul la rectificare a datelor dumneavoastră personale, dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră - după termenele de arhivare, restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate a datelor. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este voluntară, iar refuzul de a furniza date atrage după sine imposibilitatea primirii notificării privind coșul de cumpărături abandonat.

   

 7. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor:
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing pe baza consimțământului dat în conformitate cu art. 6 alin. 1, lit. a) din RGPD, cu trimitere la dispoziţiile art. 172 și, respectiv, ale art. 10 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor.

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea datelor este voluntară, neacordarea consimțământului va împiedica trimiterea de informații în scopuri de marketing.

   

 8. Formular de contact

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor:
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul gestionării corespondenței, inclusiv pentru furnizarea de răspunsuri. Temeiul legal al prelucrării este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD (interes legitim: pentru a putea răspunde la întrebarea adresată și pentru a fi contactat din nou).

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata corespondenței și pe perioada impusă de reglementările privind arhivarea.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveţi dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a şterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării dreptul de a transfera datele. Detalii despre principiile exercitării drepturilor persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea de date este indispensabilă în măsura în care este necesară primirea unui răspuns la întrebarea dvs. sau pentru a rezolva eventualele probleme.

   

 9. Contact prin e-mail

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul gestionării corespondenței, inclusiv pentru furnizarea de răspunsuri. Temeiul legal al prelucrării este art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD (interes legitim: pentru a putea răspunde la întrebarea adresată și pentru a fi contactat din nou).

  2. Informaţii privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii de date.

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata corespondenței și pe perioada impusă de reglementările privind arhivarea.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații
   Furnizarea de date este indispensabilă în măsura în care este necesară primirea unui răspuns la întrebarea dvs. sau pentru a rezolva eventualele probleme (adresa de e-mail).

   

 10. Prelucrarea datelor reprezentanților și colaboratorilor

   

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și baza juridică de prelucrare a datelor
   În cadrul activităţii lor, aceştia pot prelucra datele clienţilor, inclusiv ale asociaților, angajaților, reprezentanților legali și ale reprezentanţilor şi împuterniciților clienţilor, inclusiv ale persoanelor de contact dezvăluite. Datele pot fi furnizate direct de clienți sau de persoane care acționează în numele acestora, cum ar fi:

   • prenumele, numele clientului, adresa de serviciu și alte adrese de corespondență;
   • numerele de înregistrare în registrele relevante;
   • detalii de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
   • date privind statutul în cadrul structurii clientului (de ex.: funcție, poziție, competențe).

   Datele sunt prelucrate pe baza următoarei legislații:

   • art. 6, alin. 1, lit. b) din RGPD, în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară pentru executarea contractului și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din acesta (de ex. prenumele și numele, datele de contact și de înregistrare).
   • art. 6, alin. 1, lit. c) din RGPD, în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în vigoare.
   • art. 6, alin. 1, lit. f) din RGPD pentru urmărirea intereselor legitime, aceste interese legitime fiind în special:
    • desfăşurarea comunicării și facturării;
    • corespondența în domeniul activităților economice întreprinse;
    • verificarea identităţii persoanelor care acţionează în numele clienţilor noştri;
    • constatarea, revendicarea și apărarea creanţelor care decurg din activitatea comercială - pentru o perioadă de timp care ia în considerare perioadele de expirare a creanţelor respective.

     

  2. Informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția entităților autorizate prin lege, a entităților cu care sunt semnate acorduri de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și a altor entități în conformitate cu § 5 Destinatarii datelor.

  3. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal
   Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe durata scopului în registrele care susţin activităţile și tranzacţiile efectuate în cadrul activităţii comerciale.

  4. Drepturile aplicabile
   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă accesa datele, dreptul de a vă rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele - după termenele limită de arhivare, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele. Detaliile privind modul în care pot fi exercitate drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în § 2 Drepturile aplicabile.

  5. Informații privind obligația de a furniza date și consecințele nerespectării acestei obligații

   

 11. Cookie-uri (google, retargeting, activități statistice, inclusiv analiza datelor și crearea de profiluri, afișarea site-ului web)
  Veți găsi informații pe site-ul nostru la fila politica privind cookie-urile.

§ 5 Destinatari de date

Snap Outdoor Sp. z o.o., cu sediul în Gliwice, furnizează datele dvs. cu caracter personal numai entităților și organizațiilor care le protejează și acționează în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor. Datele dvs. pot fi transmise către următorii destinatari:

 1. Operatori de date separaţi sau operatori comuni:

  1. operatorilor poștali, curierilor și furnizorilor, în cazul în care acest lucru este necesar pentru livrarea către dumneavoastră;

  2. entități care desfășoară activități de consultanță, audit;

  3. companii de plăți electronice sau de carduri de plată, în măsura în care este necesar pentru a procesa plata efectuată de către Client, precum și pentru a gestiona orice rambursare a sumelor plătite (atunci când vă retrageți din contractul de cumpărare). În special, transmitem informațiile privind suma de plată către furnizorul de servicii de plată selectat. Pentru mai multe informații privind prelucrarea efectuată de către prestatorul de servicii de plată și datele de contact ale acestuia, vă rugăm să consultaţi textele informative de pe ecranul de introducere a datelor sau de pe site-ul web al prestatorului de servicii de plată:

    

  4. entităților sau instituţiilor îndreptățite să obţină astfel de date în temeiul legislaţiei aplicabile, de exemplu, agențiilor de aplicare a legii în cazul unei cereri pentru astfel de date pe un temei juridic adecvat (de ex. în scopul unei anchete penale în curs);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Sediul internațional: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://business.trustedshops.ro/impressum în ceea ce privește publicarea unei opinii.

   

 2. Entităților procesatoare:

  1. furnizorilor de servicii de marketing online specializaţi care prelucrează datele dvs. (profiluri pseudonimizate utilizând tehnologia cookie și altele similare) în numele nostru în scopul comunicării de marketing în reţelele de publicitate;

  2. furnizorilor de servicii care furnizează operatorului soluții tehnice și IT care permit funcționarea magazinului online și a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia (în special furnizorii de software, furnizorii de e-mail și furnizorii de hosting);

  3. furnizorilor de servicii care furnizează operatorului soluții logistice;

  4. către alte entități, în cazul în care acest lucru rezultă dintr-un acord cu dvs.;

  5. Furnizori (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).

   

§ 6 Transferuri către țări terțe

 1. Cu excepția cazurilor descrise în Politica de confidențialitate, nu transferăm datele dvs. cu caracter personal către destinatari din afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European. Tipurile de prelucrare a datelor descrise în acest document au ca rezultat transferul de date către serverele Google LLC. Unele dintre aceste servere sunt situate în SUA. Furnizor Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. În cazul în care transferăm date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European (SEE), acest lucru se face numai dacă un nivel adecvat de protecţie a datelor a fost confirmat pentru acea țară terță de către Comisia Europeană, dacă un nivel adecvat de protecţie a datelor a fost convenit cu destinatarul (de ex. folosind clauzele contractuale standard ale UE) sau dacă am obţinut consimțământul dvs.

§ 7 Dispoziţii finale

 1. Dacă aveți întrebări, obiecții sau preocupări cu privire la conținutul acestei Politici sau la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, precum și reclamații cu privire la aceste aspecte, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj prin e-mail sau să ne contactați telefonic.

 2. În ceea ce ne priveşte, vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că datele dvs. sunt în siguranţă şi că le prelucrăm în conformitate cu legislația aplicabilă.