top

Detalii despre companie

Snap Outdoor Sp. z o. o.
ul. Bojkowska 92C,
44-141 Gliwice
NIP 648-275-38-00
REGON 241948347
BDO 000002883
Organism de înregistrare: a 10-a (X) divizie economică a Registrului Național al Tribunalului (KRS) din Gliwice
KRS: 0000385760
Capital inițial: 18 805 000,00 PLN.

8a.ro (adresa de corespondență)
Paxy – Snap Outdoor
Ogorului 3G (depozit FAN Courier)
410554 Oradea